logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 26.04.2017   |   3 użytkowników jest online w serwisie
Życzenia świąteczne na e-zyczenia.pl!
Szukaj:
Przed�u�anie rz�s - Gdynia
::DARMOWE KONTO BANKOWE 
::kalendarz 
::chi?ski kalendarz 
::zwi?zki partnerskie 
::aforyzmy, cytaty 
::przys?owia chi?skie 
::aforyzmy staro?ytne 
::aforyzmy wspó?czesne 
::prawa Murphy'ego 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::rozrywka 
::NAUKA CHI?SKIEGO 
::BRAMKA SMS 
::NAJLEPSZE GAD?ETY 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::joga 
::muzyka relaksacyjna 
::zio?a 

CHIŃSKI KALENDARZ

rok 2017 jest rokiem:
koguta

:: POLEĆ NAS ZNAJOMYM ::

Jeżeli uważasz, że nasza strona może zainteresować twoich znajomych, to poleć nas wpisując poniżej adres e-mail wybranej osoby i zatwierdź klawiszem [ENTER]:
Poleca:
 RANKING STRON:
 
Opis imienia: MARIUSZ

Imieniny obchodzi: 01.19, 12.31,

Osobowo??: Ten, co je?dzi konno
Charakter: 93 %
Promieniowanie: 96%
Rezonans: 93 000 drga?/sek.
Kolor: Niebieski
G?ówne cechy: Intuicja-Intelekt- Towarzysko?? - Uczu­ciowo??
Totem ro?linny: Pokrzywa
Totem zwierz?cy: Ko?
Znak: Rak
TYP: Na ogó? sš to ludzie aktywni i ruchliwi. Inaczej mówišc, m??czy?ni-strza?y, pos?a?cy, a ?e ich totemem jest ko?, ?atwo pojš?, ?e jest to jedno z najbardziej dynamicznych imion. Ale nie zawsze sš ?atwi w obej?ciu, niczym ich totem ro?linny - pokrzywa.
PSYCHIKA: Do dobrego samopoczucia potrzebujš uczestnictwa w ?yciu ?wiata - muszš do wszystkiego si? miesza?, doradza?, wybiera?, zmienia?, inaczej czujš si? niepotrzebni, a wi?c nieszcz??liwi. Ich s?abym punktem jest duma, pragnienie imponowania i zyski­wania aprobaty.
WOLA: Aby by? w pe?ni skuteczna, wymaga poparcia ze strony pobudliwo?ci i aktywno?ci.
POBUDLIWO??: Wielka. Nieraz uciekajš, zanim stwierdzš, jakiej natury niebezpiecze?stwo im zagra?a. Ich przyja?? jest nietrwa?a, nie lubiš zbyt d?ugo oglšda? tych samych twarzy. A ?e do tego sš egocent­rykami, nie jest ?atwo by? ich przyjacielem.
ZDOLNO?? REAKCJI: Na szcz??cie zrównowa?o­na. Wnosi spokojniejszš nut? do osobowo?ci tych uroczych koników, pozwalajšc na uje?d?enie ich.
AKTYWNO??: Zale?na od umi?owania zawodu. Je?li go nie lubiš, b?dš zmienia? go, dopóki nie znajdš swej nami?tno?ci. Marzš o zajmowaniu si? spektaklami: ?piewaniu, ta?cu, pasjonujš ich zawody artystyczne i zwišzane z modš. Lubiš podró?e i zmia­ny.
INTUICJA: Nadmierna, powoduje u tych ch?opców nadwra?liwo??, która oddala ich od ojca i przybli?a do matki.
INTELIGENCJA: Wyjštkowa, zaskakujšca szybko?­ciš rozumienia; zarazem analityczna i syntetyczna, pozwala im na wszelkie operacje my?lowe.
UCZUCIOWO??: Sš bardzo zaborczy. Rodzice po­winni dba? o to, by ?ycie tych ch?opców nie by?o podporzšdkowane jedynie kaprysom ich uczucio­wo?ci.
MORALNO??: Ich wrodzony egoizm powoduje, ?e osšdzajš wydarzenia z w?asnego punktu widzenia, zabarwionego hedonizmem, i ch?tnie za cel ?ycia postawiliby poszukiwanie przyjemno?ci.
ZDROWIE: Powinno by? doskona?e, ale wciš? spra­wia Im drobne k?opoty. Szybko si? m?czš, sš podatni na przem?czenie umys?owe. Powinni cz?sto sprawdza? ci?nienie krwi. Majš tendencj? do tycia. S?aby punkt: oczy.
ZMYS?OWO??: Stwarza troch? problemów, gdy? ich charakter cechuje pewna chwiejno??, z którš trzeba walczy?. Od najm?odszych lat nale?y rozwija? w nich cechy m?skie za pomocš sportu i racjonalnego trybu ?ycia, i nie pozwala? im na popadanie w niebezpieczny narcyzm.
DYNAMIZM: Ma w sobie co? z ekshibicjonizmu, popycha Ich niekiedy do robienia z siebie widowiska i do tysišca ekstrawagancji, nie zawsze w dobrym gu?cie. Brakuje im obiektywizmu, bywajš nawet nie­sprawiedliwi, tak dalece pewni sš swej racji.
TOWARZYSKO??: Majš wszelkie dane ku temu, by by? uroczymi lud?mi, nawet je?li nieraz ten urok jest troch? mglisty. Lubiš wystawne przyj?cia, oryginalne dama, plotki i obmawianie.
PODSUMOWANIE: Nie nale?y za bardzo zwraca? uwagi na to, co mówiš i co robiš, trzeba natomiast dawa? im odczu?, ?e nie powinni zawsze "odgrywa? wa?niaków"!


Wybierz:Podziel się swoją historią szczęśliwą czy smutną, prawdziwą lub fikcyjną, bo czujesz, że musisz i wiesz, że potrafisz.

www.emocji-moc.pl
PARTNER: Toys4boysPARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU()
. - .
:: KALKULATOR UCZUĆ::
UWAGA:
Prosimy podać imiona w pełnej wymowie,
w przypadku zdrobnień wróżba nie będzie prawdziwa!

Podaj imię partnera:

+

Podaj imię partnerki:


sprawdź związek


Punkty całodobowe  | ustaw stronę jako startową  | prywatność