logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 26.04.2017   |   4 użytkowników jest online w serwisie
Życzenia świąteczne na e-zyczenia.pl!
Szukaj:
Przed�u�anie rz�s - Gdynia
::DARMOWE KONTO BANKOWE 
::kalendarz 
::chi?ski kalendarz 
::zwi?zki partnerskie 
::aforyzmy, cytaty 
::przys?owia chi?skie 
::aforyzmy staro?ytne 
::aforyzmy wspó?czesne 
::prawa Murphy'ego 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::rozrywka 
::NAUKA CHI?SKIEGO 
::BRAMKA SMS 
::NAJLEPSZE GAD?ETY 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::joga 
::muzyka relaksacyjna 
::zio?a 

CHIŃSKI KALENDARZ

rok 2017 jest rokiem:
koguta

:: POLEĆ NAS ZNAJOMYM ::

Jeżeli uważasz, że nasza strona może zainteresować twoich znajomych, to poleć nas wpisując poniżej adres e-mail wybranej osoby i zatwierdź klawiszem [ENTER]:
Poleca:
 RANKING STRON:
 
Opis imienia: MONIKA

Imieniny obchodzi: 05.04, 08.27,

Osobowo??: Ta, co posiada si??
Charakter: 88 %
Promieniowanie: 85 %
Rezonans: 108 000 drga?/sek.
Kolor: Niebieski
G?ówne cechy: Wola - Aktywno?? - Dynamizm - Zdrowie
Totem ro?linny: Tulipan
Totem zwierz?cy: Skowronek
Znak: Strzelec
TYP: Kobiety silnej jak si?y przyrody. Mo?e majš nieco m?ski charakter, ale potrafiš dzia?a? skutecznie. star­tujš jak strza?a, albo jak skowronek, ich totem. Sš choleryczkami i lepiej ich nie dra?ni?.
PSYCHIKA: Lubiš kontakty z otoczeniem, ale nie ulegajš wcale wp?ywom. Ich charakter dojrzewa bar­dzo wcze?nie, przez co skraca si? czas beztroskiej m?odo?ci. Sš zaborcze i przekorne.
WOLA: Despotyczna zarówno dla nich samych, jak i dla otoczenia. Nieraz chcia?oby si?, aby by?a bardziej ludzka.
POBUDLIWO??: Czasem powoduje u nich niepokój, mogšcy zepsu? najpi?kniejsze osišgni?cia.
ZDOLNO?? REAKCJI: Te kobiety odpowiadajš na wszelkie ataki w sposób, który mo?e zbi? z tropu. M??owie muszš si? do tego przyzwyczai?... i rodzice równie?!
AKTYWNO??: Jest dla nich celem ?ycia. Na ogó? sš pilnymi uczennicami. Gdy postawi?y sobie jaki? cel, zrobiš wszystko, by go osišgnš?. Zostajš lekarkami, farmaceutkami, profesorkami nauk ?cis?ych lub j?zy­ków obcych, dyrektorkami, rolniczkami, piel?gniarka­mi a nawet w?a?cicielkami baru. W ka?dym razie pragnš rzšdzi?.
INTUICJA: Nie chcš o niej s?ysze?. Intuicja jest dla nich rezygnacjš z inteligencji i kartezja?skiego umys­?u.
UCZUCIOWO??: Nie sš wylewne, a raczej nieufne: obserwujš, czekajšc, a? inni zrobiš pierwszy krok.
MORALNO??: Ich w?asna moralno?? zale?y od moralno?ci spo?ecze?stwa, czy warstwy, do której nale?š. Przyjmujšc moralno?? innych czujš si? mniej samotne...
ZDROWIE: Lekka sk?onno?? do tycia. Powinny wi?c dba? o diet?. Zalecane spacery, p?ywanie, ?ycie na wsi, ale wakacje nad morzem, gdy? potrzebujš jodu. S?abe punkty: narzšdy rodne i ?o?šdek.
ZMYS?OWO??: To dla nich przede wszystkim ?akom­stwo: dobrze zje??, chrupa? s?odycze, czekoladki. Wobec m??czyzn wykazujš pewnš agresywno??. Nie­raz biorš w r?ce ster rzšdów w rodzinie. W dzieci?stwie bardziej lgnš do ojca, ni? do matki. Gdy dorosnš, nie ulegajš ?atwo pop?dowi seksualnemu i kierujš si? raczej wyrachowaniem. Przywišzujš du?š wag? do ma??e?stwa, które jest dla nich sposobem awansu spo?ecznego. Nie ufajš innym kobietom:
DYNAMIZM: Traktujš jako przeciwników - albo i wrogów - wszystkich wspó?zawodniczšcych z nimi w dzia?aniu. Ale je?li trzeba wykroczy? poza stadium agresji i wspó?dzia?a? z innymi, to...
TOWARZYSKO??: Sš towarzyskie, dopóki to nie szkodzi ich interesom. Cechuje je ?šdza posiadania, gromadzenia bogactw.
PODSUMOWANIE: Tak, te kobiety nie sš istotami ?atwymi w po?yciu, ale posiadajš takš wol? robienia wszystkiego dobrze, odnoszenia sukcesów, ?e nale?y chyli? przed nimi czo?a. To zresztš robiš niektórzy m??owie... jednocze?nie bioršc nogi za pas!


Wybierz:Podziel się swoją historią szczęśliwą czy smutną, prawdziwą lub fikcyjną, bo czujesz, że musisz i wiesz, że potrafisz.

www.emocji-moc.pl
PARTNER: Toys4boysPARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU()
. - .
:: KALKULATOR UCZUĆ::
UWAGA:
Prosimy podać imiona w pełnej wymowie,
w przypadku zdrobnień wróżba nie będzie prawdziwa!

Podaj imię partnera:

+

Podaj imię partnerki:


sprawdź związek


Punkty całodobowe  | ustaw stronę jako startową  | prywatność