logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 11.12.2017   |   1 osoba jest online w serwisie!
Życzenia świąteczne na e-zyczenia.pl!
Szukaj:
Przedłużanie rzęs - Gdynia
::DARMOWE KONTO BANKOWE 
::kalendarz 
::chiński kalendarz 
::związki partnerskie 
::aforyzmy, cytaty 
::przysłowia chińskie 
::aforyzmy starożytne 
::aforyzmy współczesne 
::prawa Murphy'ego 
::rozrywka 
::NAUKA CHIŃSKIEGO 
::BRAMKA SMS 
::NAJLEPSZE GADŻETY 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::joga 
::muzyka relaksacyjna 
::zioła 

CHIŃSKI KALENDARZ

rok 2017 jest rokiem:
koguta

:: POLEĆ NAS ZNAJOMYM ::

Jeżeli uważasz, że nasza strona może zainteresować twoich znajomych, to poleć nas wpisując poniżej adres e-mail wybranej osoby i zatwierdź klawiszem [ENTER]:
Poleca:
 RANKING STRON:
 
Opis imienia: LEONTYNA

Imieniny obchodzi: brak imienin dla podanego imienia
(lub brak imienia)!

Osobowo?ć: Ta, co króluje na ziemi
Charakter: 92 %
Promieniowanie: 96 %
Rezonans: 80 000 drgań/sek.
Kolor: Zielony
Główne cechy: Wola - Aktywno?ć - Zdolno?ć reakcji - Mo­ralno?ć
Totem ro?linny: Lawenda
Totem zwierzęcy: Kangur
Znak: Panna
TYP: Stoją mocno nogami na ziemi. Są zamknięte w sobie, ale nie są marzycielkami. Od najmłodszych lat są urodzonymi posiadaczkami, którym trzeba ofiarowywać praktyczne prezenty.
PSYCHIKA: Długo przeżywają rozczarowania i poraż­ki. Są do?ć m?ciwe, nieraz też odgrywają rolę męczenni­czek. Nie ulegają wpływom.
WOLA: Silna, oparta na wyczuciu moralno?ci i zdolno?ci do po?więceń. To kobiety o wielkim sercu, które od dzieciństwa muszą być otoczone miło?cią.
POBUDLIWO?Ć: Stłumiona na rzecz woli i wielkiej aktywno?ci. Sprawiają wrażenie, że same zadają sobie gwałt, by za wszelką cenę osiągnąć sukces.
ZDOLNO?Ć REAKCJI: Jest wyrazem walki przeciw sobie samej i przeciw społeczeństwu, co może powodo­wać kompleks niższo?ci. Potrafią zachować obiekty­wizm, ale brak im pewno?ci siebie.
AKTYWNO?Ć: W pracy szukają ucieczki przed odpowiedzialno?cią uczuciową czy społeczną. Rozu­miemy więc, że dążno?ć do podboju i zaborczo?ć są dla nich sposobem udowodnienia sobie samym, że potra­fią zapanować nad kompleksami.
INTUICJA: Nie ufają jej.
INTELIGENCJA: Praktyczna, żywa, zdolna do przys­tosowania się do każdej sytuacji. Godna podziwu pamięć.
UCZUCIOWO?Ć: Zamykają się w swej skorupie i niekiedy obawa przed wyj?ciem z niej, gdyby zbyt mocno kochały, prowadzi je do egoizmu.
MORALNO?Ć: Przestrzegają jej skrupulatnie, nie tyle z głębokiego prze?wiadczenia, co z szacunku wobec ustalonych reguł i konwenansów.
ZDROWIE: Doskonałe. Mają jednak skłonno?ć do dolegliwo?ci psychosomatycznych, złego samopoczu­cia, drobnych wypadków, które same pod?wiadomie prowokują, by uniknąć okre?lonej odpowiedzialno?ci. Mają wrażliwe jelita i wątrobę.
ZMYSŁOWO?Ć: Tutaj najsilniej przejawiają się ich konflikty uczuciowe i zahamowania psychiczne. Wąt­pią w szczero?ć miłosnych wyznań, zastanawiają się, czy to nie drwiny. Nie można dopu?cić, by u tych dziewcząt rozwinęła się nieufno?ć wobec mężczyzn, zwłaszcza że brak pobudliwo?ci skłania je do staropanieństwa. Je?li jednak wyjdą za mąż, są surowymi ale sprawiedliwymi matkami.
DYNAMIZM: Rozwinięty, ale nie dorównujący akty­wno?ci. Stąd niekiedy nie doprowadzają swych zamie­rzeń do końca.
TOWARZYSKO?Ć: Można powiedzieć, że społe­czeństwo jest dla nich wrogiem, tak ?le się czują w ?wiecie konwencji, obłudy i "układów".
PODSUMOWANIE: Można u nich wyróżnić dwie tendencje charakterologiczne, trudne do pogodzenia: pewną zaborczo?ć, opartą na silnej woli i dużej aktyw­no?ci, oraz skłonno?ć do ucieczki, gdy nie wszystkie warunki sukcesu są spełnione!


Wybierz:PARTNER: Toys4boysPARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU()
. - .
:: KALKULATOR UCZUĆ::
UWAGA:
Prosimy podać imiona w pełnej wymowie,
w przypadku zdrobnień wróżba nie będzie prawdziwa!

Podaj imię partnera:

+

Podaj imię partnerki:


sprawdź związek


PWW24  | Punkty całodobowe  | ustaw stronę jako startową  | prywatność